Współczesna pracownica księgowości powinna znać problemy firmy i w związku z tym poprawiać gospodarkę finansową przedsiębiorstwa.

Posted on 06/12/2018 7:31am

W krajowym ustawodawstwie stanowisko księgowej nie jest uregulowane przepisami prawa. Pomimo tego środowisko księgowych posiada własny kodeks etyki, uwzględniając odrębność tego zawodu. Kodeks Zawodowej Etyki Rachunkowości wynika z faktu, iż zawód osób, parających się rachunkowością nierozerwalnie łączy się z prowadzeniem działalności podstawowej jednostki oraz z jej kierowaniem.
polecany księgowy
Author: MVO Nederland
Source: http://www.flickr.com
Realizowanie funkcji w tak rozległym spektrum prowokuje wiele okazji nieetycznego działania. Określone w kodeksie reguły, którymi muszą kierować się osoby zajmujące się gospodarką finansową są równolegle wyznacznikiem dla kadry menagerskiej - jakich postaw mogą oczekiwać od osób pełniących funkcję księgowych. W dzisiejszej gospodarce przedsiębiorstwo gospodarcze obecne na rynku podlega systematycznym przeobrażeniom. Musi dostosowywać się do obowiązujących warunków, zaspokajając przy tym coraz większe oczekiwania różnych grup konsumentów.



Profesjonalna księgowa z Olsztyna, to już nie osoba która księguje operacje gospodarcze i uzgadnia konta. Obecnie porządna księgowa - http://www.taxstudio.pl/ksiegowa/ powinna widzieć cały obraz finansowy jednostki i starać się ulepszać finanse firmy. Dobra księgowa potrafi dostrzec ryzyko finansowe albo podatkowe i uchronić przed nimi firmę. Współczesna rachunkowość musi wiązać ze sobą historię i tradycyjne zasady z nowoczesnym podejściem do kierowania rynkiem. Zasadniczym trendem w rozwoju obecnej rachunkowości jest powstawanie kompleksowych cetnrów ośrodków gospodarki finansowej, które systematycznie wypierają komórki gospodarki finansowo-księgowej w przedsiębiorstwach. To jednak nie oznacza, że ze wszystkich podmiotów gospodarczych znikną komórki zajmujące się rozliczeniami rachunkowymi.


Pan księgowy
Author: Alan Levine
Source: http://www.flickr.com
Jest to nieprawdopodobne. Głównie z powodu zróżnicowania branż gospodarki. W inny sposób bowiem organizuje się referat rachunkowy w firmie handlowej gdzie obrót towarów jest znaczny i w związku z tym jest masa dokumentów księgowych, dużo windykacji, a inaczej w firmach wytwarzających oraz sprzedających koparki w ilości kilkudziesięciu sztuk w roku. Nie mniej jednak nie ma zunifikowanej organizacji komórki rachunkowości, nie ma też uniwersalnego pomysłu na sposób zorganizowania rachunkowości.

Tags: Księgowość, Rachunkowość, Realizowanie, Wykonywanie