Rola certyfikacji w dostosowywaniu firmy do nowoczesnych standardów działania.

Posted on 05/09/2017 8:48pm

Każda firma, jaka ma chęci, żeby rozwijać się i podnosić jakość swojego działania, powinna wdrażać zbiór procedur zarządzaniem wewnątrz swojej organizacji, kontaktowania się z klientem, biznesowej współpracy oraz wykorzystywania firmowych zasobów. Od wielu lat na całym świecie za najważniejsze uznaje się normy ISO, uchwalaniem jakich zajmuje się światowa organizacja z siedzibą w Genewie, która zrzesza kilkadziesiąt organizacji pochodzących z poszczególnych członkowskich państw.

Certyfikat ISO
Author: Biblioteca de la Universidad de Zaragoza
Source: http://www.flickr.com
Co kilka lat ukazują się coraz to nowe wytyczne dotyczące różnych obszarów funkcjonowania firm, będące odzewem na pojawiające się coraz to nowe zagrożenia i potrzeby. I tak, wynikiem na zwiększony popyt na energię było skonstruowanie sześć lat temu normy ISO 50001 która dotyczy systemów zarządzających energią. Rok później pojawiła się norma ISO (-> kliknij) 22301 która opisuje wszystkie obszary zarządzania stabilnością działań biznesowych. Odpowiedzią na większe znaczenie informacji, jako niezwykle istotnejj wartości handlowej i jednocześnie zwiększające się ryzyko zagrożeń atakami hakerskimi była uchwalona w 2013 roku norma 27001 wspomagająca zarządzanie informacjami w firmach.W międzyczasie tworzone były i powstają także inne regulacje, zadaniem których jest przede wszystkim usystematyzowanie działań w zakresie parametrów funkcjonowania przedsiębiorstw i organizacji. Pośród nich najbardziej znane są ISO 9001 dotycząca zarządzania jakością w firmie, ISO - znajdź więcej - 14001 odpowiedzialna za zarządzanie produkcją i funkcjonowaniem w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Pierwsza wersja normy ISO 9001 opublikowana została w 1987r, druga ISO 14001 została ostatecznie zatwierdzona w 2004r. Obecnie w większości krajów, w tym także w Polsce działa dużo firm wyspecjalizowanych we wdrażaniu takich norm w firmach, czyli certyfikowaniu ich. Rola takich firm polega na przygotowaniu pełnego harmonogramu szkoleń i wykonaniu planu koniecznych zmian organizacyjnych tak, żeby dopasować sposób działania firmy do założeń wymienionych w konkretnym projekcie.

Tags: normy, firma, przedsiębiorstwo, certyfikat, ISO