Pierwsza pomoc przedmedyczna

Posted on 27/03/2018 7:45am

Pierwsza pomoc jest to kompleks działań realizowanych celem podtrzymania przy życiu osoby poszkodowanej a także zmniejszenia niepożądanych konsekwencji wypadku przed dotarciem profesjonalnej pomocy.
wypadek samochodowy - pierwsza pomoc
Source: www.morguefile.com
Działania te podejmuje jednostka znajdująca się na miejscu zdarzenia, stosując powszechnie dostępny sprzęt medyczny a także leki. Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na gwałtownym czy realnym do przewidzenia w krótkim czasie pogorszeniu się stanu zdrowia, jakie może doprowadzić do poważnego zakłócenia funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała czy utraty życia oraz wymaga podjęcia błyskawicznych medycznych czynności ratunkowych i kuracji. Prawo polskie nakłada na obserwatora wydarzenia obowiązek zawiadomienia o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowia albo innych służb ratowniczych (policja), a także udzielenia pierwszej pomocy rannemu. Sztuka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wchodzi w obszar zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Jeśli idzie o takie szkolenia pierwsza pomoc (http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/pomoc-prawna) jest na pierwszym miejscu, bowiem nasze umiejętności w tymże zakresie mogą decydować o czyimś zdrowiu albo życiu.

Zamiarem szkolenia - serwis internetowy - z zakresu pierwszej pomocy jest dostarczenie wiedzy a także konkretnych umiejętności z zakresu postępowania oraz reagowania w sytuacjach grożących ludzkiemu zdrowiu i życiu (szkolenia pierwsza pomoc przedmedyczna). Instruktaże organizowane przez jednostki szkoleniowe przeznaczone są dla każdej grupy zawodowej, a również osób indywidualnych potrzebujących znakomicie opanować wytyczne udzielania pierwszej pomocy. Szkolenia są odpowiednio dopasowywane do konkretnej grupy zawodowej a także zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.

Szkolenia często prowadzone są przez czynnych zawodowo ratowników medycznych, jakich wiedza i umiejętności poparte są wieloletnim doświadczeniem. Szkolenia prowadzone przy wykorzystaniu demonstracji multimedialnych, obrazów a także fantomów treningowych.Pierwsza pomoc, udzielona prawidłowo, ocala życie (więcej…). A większa część z nas pomoc poszkodowanemu ogranicza przeważnie do wezwania służb ratowniczych, bo paraliżuje nas bojaźń. Boimy się, że możemy mu zaszkodzić. Spróbujmy przełamać strach, albowiem udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przez przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, „kupujemy” rannemu czas konieczny na dojazd profesjonalnych służb. Kłopot jednak w tym, iż wiele osób nie wie, jak ratować.

Tags: straż pożarna, ratownik, Higiena Pracy