Obowiązek użytkowania kas fiskalnych w 2015-2016. Co trzeba wiedzieć?

Posted on 12/06/2019 7:22am

Obowiązek wykorzystywania kas fiskalnych od 2015 r. obejmie jeszcze większą grupę przedsiębiorców – takie rozwiązanie zakłada nowe zarządzenie Ministra Finansów, jakie będzie wiązać w latach 2015-2016.
Już od lipca 2014 r. znany był program nowego rozporządzenia regulującego kwestię stosowania kas fiskalnych.

Dla wielu
kasa fiskalna
biznesmenów zaproponowane w programie zmiany regulacji były kwestią kontrowersyjną. Szczególnie kilka grup usługodawców nie było zadowolonych z utraty zwolnienia z kas fiskalnych, z którego dotychczas mogli korzystać, ze względu na małe obroty. Nie ma już żadnych wątpliwości, kto powinien posiadać kasę fiskalną w 2015 oraz 2016 roku. Wiadomo dokładnie, którzy podatnicy utracą prawo do dalszej sprzedaży towarów oraz usług bez ewidencji na urządzeniu fiskalnym. Nowy akt prawny ogranicza obszar stosowania zwolnień z kas. Radykalną zmianę wprowadzono w zakresie wiązania wyłączeń ze zwolnień. Kasy fiskalne w 2015 r. musiało wprowadzić parę dużych grup usługodawców. Prócz tego nowe zarządzenie obejmuje pewną liczbę drobnych, ale istotnych modyfikacji, jakie mają zakres doprecyzowujący. Kto powinien posiadać kasę fiskalną w 2015 oraz 2016 roku? To kluczowe pytanie wiąże się, z nadmienioną już przedtem, kwestią zwolnień z obowiązku wykorzystywania kasy jak też tak zwanym katalogiem czynności wykluczonych ze zwolnień. Generalnie każdy podatnik, jaki prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, powinien ewidencjonować obrót jak też kwotę podatku od tejże sprzedaży, za pomocą kasy bądź drukarki fiskalnej
rachunek
Author: COD Newsroom
Source: http://www.flickr.com
.Jednakże Minister Finansów ma prawo do wdrażania czasowych zwolnień z tego obowiązku i jak dotąd, z roku na rok z owego prawa korzysta – choć stosuje je dla coraz to mniejszej grupy podatników. Tak samo będzie tym razem – a więc w roku 2015 i 2016. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów w dużym stopniu zawęża grupę podatników, jacy po 1 stycznia 2015 będą mogli sprzedawać bez kasy fiskalnej. Poszerza z kolei katalog czynności wykluczonych ze zwolnień w 2015 jak też 2016 roku.
Dla wybranych czynności, zwolnień z kas fiskalnych nie stosuje się. Działania te zawarte są w tzw. katalogu wyłączeń ze zwolnień. Każdy podatnik, który realizuje chociażby jedną czynność wymienioną w katalogu wyłączeń, jest zobligowany do ewidencjonowania sprzedaży przy wykorzystaniu kasy fiskalnej lub drukarki fiskalnej. Katalog ów znajduje się w § 4 nowego rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016.
Jeśli idzie o sprzedaż kas fiskalnych, Wrocław jest miejscowością w której zakupimy ją bez kłopotu. Zobacz: prześledź tutaj.

Tags: prawo, katalog, obowiązek