Kto to jest aktuariusz i czym się zajmuje? Jego główne zadanie to wycena aktuarialna, co to jest?

Posted on 14/07/2021 7:46am

Zadaniem aktuariusza jest obliczenie wielkości przyszłych zobowiązań usługobiorcy oraz przygotowanie planu pozwalającego na wywiązanie się z nich bez strat finansowych. Zadanie więc, jak widzimy, jest sporym wyzwaniem - rynek finansowy właściwie nigdy nie oferuje stuprocentowych gwarancji. Wycena aktuarialna jednakowoż, prowadzona przez specjalistyczne biuro aktuarialne z doświadczeniem i uprawnieniami, czyli mających certyfikowanych przez KNF aktuariuszy, daje bardzo znaczne prawdopodobieństwo sprawdzalności.
wykres wzrostu na forex
Author: Przemek Zawadzki
Source: http://www.flickr.com
Aktuariusz jest specjalistą w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej, a także statystyki i prawdopodobieństwa, ponadto zna dobrze pojęcia ekonomii, rachunkowości ubezpieczeniowej, a także baz danych oraz modelowania matematycznego (sprawdź na stronie www). Takiego rodzaju wiedza w połączeniu z nowoczesnymi i sprawdzonymi sposobami pracy pozwala na niezwykle dokładne przeprowadzenie wyceny. Punktem wyjścia do jej zrobienia jest analiza sytuacji wyjściowej firmy. Te usługi aktuarialne dotyczą rezerw pracowniczych, bierze się pod uwagę przykładowo kwestie takie, jak struktura demograficzna zatrudnionych i odpowiednie dane, typu płeć, ilość lat, data zatrudnienia i okres pracy w firmie. Jednocześnie bierzemy pod uwagę wielkość ich wynagrodzenia, sytuację finansową firmy oraz kwestie takiego typu, jak fluktuacja zatrudnionych. W oparciu o te liczby, jak również informacje związane z założeniami demograficznymi oraz ekonomicznymi takimi, jak chociażby stopa procentowa do dyskontowania następnych świadczeń pracowniczych, lub też umieralności oraz podatności na choroby pracowników w przyszłości przygotowywany jest raport ukazujący wycenę oraz wskazówki do postępowania w następnych latach, aby możliwe było zachowanie całkowitej rentowności.

Obliczenia
Author: eFile989
Source: http://www.flickr.com
Wycena aktuarialna przeprowadzana jest przeważnie metodą indywidualną prospektywną, znaczy to, iż za każdym razem stosowane są sprawdzone, lecz i indywidualnie dostosowane do sytuacji klienta narzędzia.

Sprawdź to, co znajduje się . Dotyczy on podobnej problematyki co ta omawiana w tym wpisie, zatem z pewnością niezwykle Cię zainteresuje!

Należy dodać, iż metoda musi mieć zgodność z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 6, co oznacza KSR 6, ustawą o rachunkowości, ale także z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, czyli MSR 19. Zalecają one przyjęcie metody prognozowanych świadczeń jednostkowych, jaka zakłada w rzeczywistości proporcjonalne narastanie zobowiązań pracodawcy do płacenia świadczeń pozapłacowych w perspektywie długofalowej. Pozwala to więc na określone działania, które zawsze się sprawdzają, ponieważ są pewne, obliczane wcześniej i wdrożone w wielu pozostałych miejscach. Wszystko to powinno być więc dokładnie wyliczone, jak więc widać aktuariusz musi być niezwykle precyzyjny.


Tags: ubezpieczenia, Rachunkowość, raport, Krajowym Standardem Rachunkowości, ustawą o rachunkowości