Jak możemy zarejestrować znak towarowy w Polsce? Jakiego rodzaju warunki powinniśmy spełnić? Co jest najistotniejsze?

Posted on 05/02/2020 3:15pm

Pragniesz zarejestrować znak towarowy i nie wiesz, jak tego dokonać? Co ważne, w celu rejestracji takiego znaku, należy złożyć w Urzędzie Patentowym, przykładowo biuro patentowe Kraków odpowiedni wniosek. Co jednakowoż dalej z tym zrobić?

Logo androida
Author: Maurizio Pesce
Source: http://www.flickr.com
Takie podanie o udzielnie prawa ochronnego musisz złożyć osobiście, ale możesz również to wykonać przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika, jakim może być jedynie rzecznik patentowy. Ten rzecznik poza profesjonalnym opracowaniem wniosku może też wykonać badanie tak zwanej zdolności rejestracyjnej znaku, a jednocześnie ocenić szanse na jego rejestracje. Tego typu badanie z pewnością uchroni nas przed regulowaniem opłat zgłoszeniowych, jeśli nasz znak i tak nie będzie miał szans na ochronę. Rzecznik jest w stanie również pomóc w przeprowadzeniu procedury rejestracji już przed samym Urzędem Patentowym .www.jwp.pl/kontakt/naszym kraju Urząd Patentowy odpowiada za całościowe badanie naszego wniosku. Poza aspektami formalnymi może mieć wątpliwości odnośnie wykazu towarów. Często zdarza się, że rozbudowane wykazy muszą być uzupełnione. Badanie Urzędu Patentowego sprawdza także czy rejestracja znaku towarowego jest właściwie realna do przeprowadzania, więc czy znak spełnia warunki, które są uwzględnione w ustawie. Jak nie ma przeciwwskazań, aby zarejestrować znak, Urząd wydaje tak zwaną warunkową decyzję, jaka warunkuje przyznanie ochronnego prawa od wpłacenia opłaty rejestracyjnej, a jednocześnie opłaty za publikację. A jakie są to opłaty? Ich wysokość zależna jest od ilości klas nicejskich, gdzie są skatalogowane nasze towary i usługi .

Tags: rejestracja, towary, znak towarowy, urząd patentowy