Sprawdzona koncepcja przywództwa i kierowania projektem filarem sukcesu

Posted on 14/08/2018 7:12am

Niezawodna metodyka zarządzania oraz sterowania przedsięwzięciem podstawą sukcesu

Dobra strategia zarządzania oraz kierowania przedsięwzięciem podstawą sukcesuOdpowiednie przywództwo i sterowanie przedsięwzięciem to nietuzinkowe i wymagające sumienności zajęcie.


szkolenie prince2
Author: Steve Jurvetson
Source: http://www.flickr.com
Aby odnieść mistrzostwo w tej dziedzinie opłaca się zrobić użytek z szeroko wykorzystywanych i dobrych metod. Jeśli masz doświadczenie a także odnosisz sukcesy jako przywódca, warto udokumentować swoje kwalifikacje uzyskując certyfikat.

PRINCE2 - uniwersalna koncepcja dowodzenia przedsięwzięciami

PRINCE2 jest uniwersalną metodyką używaną do dowodzenia oraz sterowania projektami z wielu dziedzin o wszelkich wielkościach. Jest zbudowana na produktach tzn. jej plan działania jest skoncentrowany na końcowym produkcie. Nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskiej nazwy standardu: PRojects IN Controlled Environments, tzn. Projekty w sterowanym środowisku. Metodyka PRINCE2 (zerknij na stronę) powstała z standardu PROMPT (Project Resource Organisation Management Planning Technique). W 1989 r. po uzyskaniu praw do strategii PROMPT przez firmę LBMS, brytyjska jednostka rządowa CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) udostępniła metodykę pod odświeżoną nazwą PRINCE. Wykorzystywany wcześniej przede wszystkim w przemyśle IT koncept zaczął być stosowany oprócz tego poza nim. W 1996 r. opublikowano metodykę PRINCE2 jako ogólną sposób zarządzania przedsięwzięciami.


Certyfikat PRINCE2 Foundation - pierwszy krok w kierunku zostania akredytowanym liderem

szkolenie
Author: Tau Consulting
Source: http://www.flickr.com
Swoje zdolności a także znajomość standardu PRINCE2 opłaca się poprzeć zdobywając certyfikat (strona : -> kliknij, zobacz, sprawdź) świadczący o wiedzy i doświadczeniu. Dokument można zdobyć na jednym z dwóch poziomów trudności: Foundation oraz Practicioner. O dokument PRINCE2 Practicioner mogą ubiegać się jedynie osoby mające certyfikat - aktualności na stronie - http://www.certificator.eu/pl/podrecznik-do-certyfikacji/certyfikat-gost-r.html - PRINCE2 Foundation, który jest międzynarodowym pokwitowaniem wiedzy merytorycznej oraz znajomości nomenklatury dotyczącej metodyki. Certyfikat wystawiany jest przez EXIN/PEOPLECERT "PRINCE2 Foundation" na całe życie. O certyfikat PRINCE2 Foundation mogą starać się wszyscy. Nie trzeba mieć udokumentowanych godzin nauki czy też praktyki.

Tags: nauka, firma, certyfikat