Czym się odróżnia praca adwokata i radcy prawnego? Za co odpowiedzialny jest jeden i drugi fachowiec? Co jest istotne w tej sprawie

Posted on 11/07/2021 8:35am

Niektórzy ludzie mają problem z rozumieniem, kim jest prawnik i adwokat. Wydaje się, że jeden, jak i drugi zajmuje się tym samym, lecz nie jest to prawidłowy trop. Co prawda, obie profesje stają się do siebie coraz bardziej zbliżone, jednak jest jeszcze sporo różnic i to na dość ważnych obszarach. Z tego powodu należy powiedzieć, iż są to odmienne profesje. Czym więc się trudni adwokat a czym radca prawny?


prawo
Author: Tori Rector
Source: http://www.flickr.com
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej, zwłaszcza zaliczamy do tego typu grupy pomoc prawną. Co więcej, sporządza opinie prawne, tworzy projekty aktów prawnych, tworzy oraz ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Odpowiada za przygotowanie pozwów w cywilnych rozprawach, mogą one dotyczyć nieruchomości, odszkodowań czy zadośćuczynień. Jest odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, na przykład o stwierdzenie nabycia spadku, a również odpowiada za sprawy rodzinne, czyli zajmuje się kwestiami rozwodów i alimentów. Co jeszcze możemy powiedzieć o tym zawodzie? Zobacz również: ()

Adwokat, przy pomocy udzielonego pełnomocnictwa jest w stanie występować przed urzędami czy sądami, ma prawo negocjować również w imieniu klienta. Zasięg podmiotowy czy przedmiotowy pomocy prawnej, która może być udzielana przez adwokata nie jest ograniczona prawem, zaś w wykonywaniu swoich powinności zawodowych podlega on głównie konstytucji i ustawom. Zasady wykonywania profesji radcy prawnego, czyli prawnika definiuje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radach prawnych. Głównym założeniem tego przepisu jest zapis, że radca prawny jest odpowiedzialny za udzielanie pomocy prawnej. Jednak radca prawny nie ma prawa występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Zobacz stronę:


prawo
Ponadto, pomoc prawna często jest definiowana jako udzielanie porad, sporządzania opinii i projektów aktów prawnych, oraz wiadomo, występowanie przed sądami i urzędami.

Masz ochotę dowiedzieć się więcej na prezentowany temat? To świetnie, gdyż pod linkiem adwokat lublin rozwód odnajdziesz interesujące informacje, które Cię zaabsorbują.

Jeśli chodzi o główną różnicę, która ma bardzo ogromne znaczenie z perspektywy każdego klienta, to jest nią fakt, iż jedynie adwokat może być obrońcą w sprawach karnych. Zaś radca prawny nie jest w stanie występować jako reprezentant swojego klienta w tego typu sprawach. Jak odnaleźć radcę prawnego lub adwokata? Najkorzystniej w sieci, wpisując na przykład frazę prawnik w Szczecinie.

Jeżeli masz chęć dowiedzieć się więcej informacji na omawiany w tym wpisie temat, to sprawdź w tym miejscu bez ociągania uzupełniające informacje (https://kancelariapp.pl/wniosek-o-upadlosc-spolki/).

Dzięki temu zwiększa się nasza szansa na odnalezienie najbardziej profesjonalnego specjalisty. Wiadomo, w każdym dużym mieście są tego typu specjaliści, a ogłaszają się właśnie najczęściej w internecie.

Tags: Internet, Adwokat, prawnik, zawód